Blog

İyi Üretim Teknikleri ve Standardizasyon

İyi Üretim Teknikleri ve Standardizasyon

Doğal bitkisel/besinsel destek; insan sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğu için son derece dikkatli davranılması gereken bir uzmanlık alanıdır. Bu konu ile ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken temel bir konu, kullanılan bitkisel ürünlerin kalite ve standardizasyonudur. Ürünlerin aynı etkiyi oluşturabilmesi ve fonksiyonel gücün devamı için yapısal bileşenlerin aynı oranlarda olması önemlidir. Yani ürün kalitesindeki temel kıstas; yan etki oluşturmadan, tekrarlanabilirliği yüksek pozitif sonuçların elde edilmesidir. Bu da ancak aktif bileşen(ler) açısından standardize edilmiş ürünler (Ekstraktlar, şuruplar, kapsüller vs.) ile mümkündür. Bir bitkisel ürünün farmakolojik gücü, içeriğindeki fonksiyonel bileşenlerden kaynaklanır. Bu bakımdan bu bileşenlerin miktar ve fonksiyonlarını belirleyen analitik teknikler, bitkisel ürünlerin kalitesinin tespitindeki en önemli faktördür. Bunun yanı sıra ürün bileşenlerinin oluşturulmasında kullanılan bilimsel veriler de son derece önemlidir. Çünkü; ürünün vücuttaki biyoyararlılığı (bioavailability), onun mide barsak sistemindeki çözünebilirliği kadar bileşenler arasındaki etkileşmelerin pozitifliğine de bağlıdır. Aksi durumda faydadan çok zarar oluşması da mümkündür.

Dünyada ve Türkiye’de bu sektördeki en önemli sorunlardan birisi, formülasyonların oluşturulmasındaki kalite kontrol profillerinin yetersiz olmasıdır. Bu gibi standardizasyon işlemlerinde sofistike tekniklerin gerekmesi, üreticilerin bu konudaki yetersizliği ve gerekli donanıma sahip olmayışları gibi sebepler yüzünden bilhassa ülkemizde kaliteli standardize ürünler piyasaya sürülememektedir. Bu konunun mutlak surette ciddiyetle ele alınması ve uygulamaların bu eksen üzerinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu bakımdan, piyasaya arz ettiğimiz THERAPHYTO markalı ürünlerimiz hem fonksiyonel bileşenler açısından standardize edilmiştir ve hem de temel hammaddeler açısından sinerji yaratacak bileşen formülasyonları ile oluşturulmuştur. Bu özellikleri itibarı ile de ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiğimizi söylememiz mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir