Blog

Zerdeçalın Faydaları

Zerdeçal (Curcumin)

Zerdeçal, Eski Ayurveda tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hintliler, kesikler ve yanıklar için antiseptik, gastrointestinal rahatsızlıklar, solunum yolu hastalıkları vb. için bir ilaç olarak kullanırlar.

Baharatlar, herhangi bir yiyeceğin tadını ve aromasını iyileştirme kabiliyetine sahip olduklarından, pişirmenin en önemli yönlerinden biridir. Bazı ülkelerde, baharatlar mutfağın ayrılmaz bir parçasıdır ve kökten kültüre sahiptir. Böyle bir örnek, binlerce yıldır Hint kültürüyle büyük ölçüde ilişkilendirilen zerdeçaldır.

Bugün zerdeçal, Güney Asya ve Orta Doğu mutfaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Köri yemekleri yapmak için kullanılan ana bileşenlerden biridir ve ayırt edici tadı ve sarı renginin kaynağıdır.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92752/

Zerdeçalı bu kadar değerli bir baharat yapan nedir ?

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde, zerdeçalın doğal bir antioksidan olan kurkumin (curcumin) adı verilen bir bileşen ve zerdeçalın çeşitli yararlı özelliklerinin olduğu bulunmuştur.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92752/

Zerdeçal’ın faydaları ve yapılan bilimsel çalışmalar

Zerdeçalın birçok hastalıkta faydalı olduğu iddaa edilmektedir, birçok bilim adamı zerdeçalın bu kadar faydalı olup olmadığını öğrenmek için çalışmalar yürütmüştür. Ve bu harika bitki hakkında aşağıdaki bulgulara rastlamışlardır.

 • Anti – enflamatuar

Çalışmalar zerdeçalın, iltihap ile ilişkili birkaç enzime sahip olan siklooksijenaz ve 5-lipooksijenazın (5-LOX) aktivitesini ve sentezini inhibe edebildiğini bulmuştur.

http://www.hchs.edu/literature/COX-2%20Inhibitors.pdf

Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar curcumin eklem iltihaplanmasını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğunu görmüşlerdir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17075840

 • Sindirim Sistemi

Zerdeçal sindirim sistemi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bağırsak iltihabı olan beş kişinin katıldığı bir çalışma, zerdeçalın katılımcıların semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16240238

 • Göz Sağlığı

Phytotherapy Research dergisinde yayınlanan bir çalışmada, kronik ön üveitli hastalara (göz küresinin koroid iltihabı veya gözün orta tabakası) 12 gün boyunca günde üç kez 375 mg curcumin verildi. 2 hafta boyunca katılımcıların yan etki olmadan semptomlarını iyileştirdiklerini gözlemlediler.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10404539/

 • Postoperatif İyileşme

Zerdeçal, cerrahi geçirmiş ve ameliyat bölgesinde ağrı yaşayanlara yardımcı olabilir. Bir çalışmada, postoperatif rehabilitasyonun bir parçası olarak 6 gün boyunca günde üç kez 400 mg curcumin alan hastalarda ağrı yoğunluğunda %84.2 azalma görülmüştür.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3546166/

 • Beyin Sağlığı

Son çalışmalar, curcuminin potansiyel nöroprotektif faydalarını göstermiştir. Böyle bir çalışmada, araştırmacılar, curcuminin beyninizin zamanla hareketi olumsuz yönde etkileyerek beyninizin kademeli olarak daha düşük seviyelerde dopamin üretmesine neden olan nörodejeneratif bir hastalık olan Parkinson hastalığına karşı etkili olabileceğini öne sürdü.
In vivo ve in vitro deneyler, curcuminin striatal dopamin seviyesini geri kazanmak için çoklu dejeneratif yolları, mitokondriyal disfonksiyonu ve protein toplanmasını hedeflediğini göstermiştir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22211691

 • Kanser Riskini Azaltmak

Curcuminin genetik aktivite ve ekspresyonu modüle ettiği için çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olması ilginçtir. Özellikle, şu şekilde bulgulara rastlanmıştır;

  • Tümör oluşumunda rol oynadığı düşünülen protein sentezini engeller.

  • Hücrelerin normalden tümör hücrelerine dönüşümünü önler.

  • Mutasyon geçirmiş kanser hücrelerini yok ederek vücutta yayılmasını önler.

  • Kanser hücrelerinin büyümesi için gerekli olan ilave kan üretiminin önlenmesi olan antianjiyogenezi indükler.

 • Akıl Sağlığı

Curcuminin beyni sağlıklı tutmasının yanı sıra, duygusal ve psikolojik iyi olma gibi çeşitli zihinsel yönlerin sağlıklı işleyişinin gelişmesine katkıda bulunur.
Randomize, çift-kör, kontrollü, plasebo çalışmasında, şiddetli depresif bozukluk tanısı konan 123 katılımcıya bir plasebo, bir kurkumin ve safran karışımı, düşük doz kurkumin özütü ve yüksek doz ekstresi verildi.
Çalışmanın sonuçları, curcumin ve safran curcumin alanların plasebo grubuna göre semptomları iyileştirdiğini göstermektedir.

http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(16)31021-7/abstract

 • Cilt Sağlığı

Cilt için curcumin kreminin kullanımı sağlığını korumaya ve cilt hastalıklarının gelişmesini önlemeye yardımcı olur. 10 vitiligo hastasının katıldığı bir çalışma, onları UVB tedavisi ve kurkumin kremini birleştiren ve önemli bir repigmentasyona yol açan bir prosedüre maruz bıraktı.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961233/

Başka bir çalışmada, sedef hastalığı olan hastalara 12 hafta boyunca günde 450 g curcumin takviyesi verildi. Çalışmadan sonra iki katılımcı semptomlarda %83-88 arası iyileşme olduğunu bildirmiştir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535097/

 • Diyabet Riskini Azaltmak

Diyabet bakımında yayınlanan bir araştırmaya göre, düzenli curcumin kullanımı tip 2 diyabet gelişimini önlemeye yardımcı olur.
Dokuz ay boyunca, araştırmacılar plasebo ve curcumin takviyesi verilen 240 diyabet hastasını kontrol ettiler.
Sonuçlar plasebo grubunun %16.4’ünün diyabet geliştirdiğini, curcumin grubunun ise diyabet geliştirmediğini göstermiştir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773702/

 • Kardiyovasküler Sistem

Curcumin, birkaç çalışmaya göre kalbin normal işleyişini korumaya yardımcı olur.
Bir örnekte araştırmacılar, curcuminoidlerin Koroner Arter Byypas Greftleme (CABG) alan kişilerde miyokard enfarktüsünü azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22481014

Başka bir çalışmada curcumin, LDL (kötü) kolesterolün yanı sıra toplam kolesterolü düşürebildiğini ortaya çıkardı .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19151449

Zerdeçal hakkında sık sorulan sorular

Soru: Zerdeçal ne işe yarar?

Cevap: Zerdeçal potansiyel olarak sağlığınızın dejeneratif hastalıklara, alerjilere, mide ülserlerine ve depresyona karşı koruma sağlamak gibi çeşitli yönlerinden yararlanılabilir.

http://www.healwithfood.org/health-benefits/curcumin-food-sources.php

Soru: Zerdeçal ve Curcumin aynı mı?

Cevap: Curcumin aslında zerdeçalın rizomlarında bulunan yararlı bir bileşiktir. Curcuma Amada olarak da bilinen zencefilde de bulunabilir.

http://www.seattletimes.com/life/wellness/people-on-blood-thinners-must-avoid-turmeric/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir